Media coverage/Napsali o nás/Critics

REPORTÁŽ
Lucie Kocourková, Opera Plus
01. 03. 2024
WOODS WON’T VAPORIZE
LETEM INVENTURNÍM SVĚTEM

“Choreografie Alice Minar Woods Won´t Vaporize vytváří také svého druhu krajinu – vydáváme se v ní do pomyslného lesa, kde se tanečníci stávají jak jeho obyvateli, tak krajinou samotnou. Alica Minar v této choreografii posouvá svou fascinaci extenzemi lidského těla, kostýmy, které v něčem ochuzují nebo znemožňují pohyb performerů, ale současně tak také nutí k hledání nového fyzického výrazu, hraje si se scénickými objekty a s atmosférou dotvářenou světelným designem, který diváka přesune lehko z lesní houštiny na mrazivou pláň Aljašky. (Můžeme souhlasit s tím, že lesy nezmizí, otázka je, jak to bude s lidmi…). “

Číst více
Celý článek
ROZHOVOR
Lucie Kocourková, Alica Minar, Opera Plus
10. 02. 2024
ALICA MINAR: JE DŮLEŽITÉ, ABY MĚL DIVÁK SVOBODU - ROZHOVOR

“Momentálně mám tendenci přemýšlet o tématech v pozitivnějším tónu. Cítím vnitřní potřebu směřovat svou pozornost k měkčím, přívětivějším a teplejším aspektům života, které ve mně probouzejí pocit otevřenosti a přijetí. Kontrast, který jsem v minulosti vytvářela tím, že jsem se zaměřovala na vážná témata a do nich vnášela humor, se nyní obrací. Mé soustředění se více přiklání k tématům, která vytvářejí pocit sounáležitosti nebo propojení, ale v nich uvnitř se řeší něco závažného. … I když už je inscenace hotová, člověk musí komunikovat pro sebe a pro tým, co to vlastně vytvořili a jakým způsobem to replikovat znovu. U sólové práce sice nemluvím sama se sebou, ale stále musím komunikovat s lidmi, který tvoří tým kolem, takže dialog je pro mě stále stěžejní. Vlastně ani nedokážu tvořit sama, potřebuji, aby tam někdo byl a buď se alespoň díval nebo se mnou mluvil.”

Číst více
Celý článek
ROZHOVOR
Sara Castro, Alica Minar, Performing Arts Festival Blog
01. 06. 2023
OČIMA OBJEKTU - ROZHOVOR S ALICOU MINAR

"Předměty nabízejí bohatý svět. Cítím, že i když mám určitou potřebu, aby se mé tělo hýbalo o tančilo, předměty mají vlastní zákonitosti, které mi usnadňují vstup do pohybu. Objekty a tělo jsou pro mě jako partneři, není jeden důležitější než druhý, koexistují spolu a jejich setkáním můžeme vyjádřit určité věci, které jsou možná duchovní, fyzické nebo emocionální. Tato zvláštnost a podivnost jsou součástí extravagance a estetiky, se kterou pracuji a kterou se snažím nabídnout. Tato bizarnost určitých životních situací vytváří humor. Myslím, že pokud máte těžké téma, je snazší a přístupnější do něj vstoupit hravě a podivně. Dává vám to větší svobodu."

Číst více
Celý článek
ROZHOVOR
Hana Polanská, Petr Soukup a Alica Minar, Podhoubí
24. 10. 2023
PROTOŽE TO BYL TAKOVÝ ROK, ŽE CHCI SPÁT V BÍLÉ POSTELI, A MÍT - NIC. - ROZHOVOR S ALICOU MINAR

“Nikdy jsem se nechtěla omezovat na to, co vidím v nejbližším okolí. Vždy jsem se chtěla dostat ven. Chtěla jsem se koukat na díla vlastníma očima, být u toho, co se na mezinárodní scéně zrovna děje. Což je také drive, který mě přivedl k myšlenkám motivovaným post-dance ještě dříve, než jsem se více začetla do stenojmenné knihy (Moderna Dansteatern, Stockholm). Poskládej to všechno dohromady, a je z toho dlouhotrvající vášeň, která silně ovlivňuje způsob, kterým tvořím. … Asi vždy hledám zdroj, důvod, proč se hýbu nebo proč se má někdo dívat na to, jak se hýbu. Když si se mnou někdo přijde na můj workshop něco zažít, je to jiné. Necessity je podle mě nutnost choreografa definovat, proč by to, co dělá, mělo někoho zajímat. Jde o vytváření vztahu mezi pozorovatelem (witness) a tím, kdo se hýbe (mover). Když performuji, nejde čistě o můj taneční prožitek, ale o vztah mezi jevištěm a hledištěm.”

Číst více
Celý článek
RECENZE
Kateřina Šilhová, Taneční aktuality
25. 06. 2023
WOODS WON’T VAPORIZE
KDYŽ LES DÝCHÁ A ROSTE PŘÍMO PŘED OČIMA

“Tanečníci působí jako pevně spjatý tým, synchronizovaný jak s choreografkou a její vizí, tak s dalšími prvky inscenace, jako je hudba, scénografie a kostýmy. … Díky možnosti zažít WOODS WON’T VAPORIZE ve dvou odlišných prostředích nabývám pocitu, že choreografie Alici Minar je uvědoměle volná ve výstavbě, která se mění podle místa, kde je zatančena. I když kořeny stromů jsou velmi stabilními základnami, to, kam se rozrostou, je kombinace náhody a potřeby, které rozumí jen nezkrotná příroda. Podobné vlastnosti má i inscenace Alici Minar.”

Číst více
Celý článek
RECENZE
Lucie Kocourková, Opera Plus
24. 06. 2023
WOODS WON’T VAPORIZE
IMAGINÁRNÍ KRAJINA A LESY, KTERÉ SE NEVYPAŘÍ

“Humanoidní pohyby jsou rozbíjeny animálními instinkty a reakcemi. Jejich akce na zemi zpočátku naznačuje generování energie z půdy, z kořenů, což zase má dvojí význam, jeden konkrétní, neboť stromy mají kořeny, druhý abstraktní, protože slovo kořeny používáme v přeneseném významu i my, pro jevy a vztahy, které nás vyživují duševně, ne mízou. Skupinou tanečníků taková pomyslná míza koluje.” “Oceňuji hudební krajinu Vi Huyen Tran a sugestivní světelný design Raquel Rosildete, který vytváří různé atmosférické změny, zamlženou krajinu, poušť nebo polární záři.”

Číst více
Celý článek
RECENZE
Miroslava Košťálová, Reflektor VŠMU
15. 03. 2021
EXPLOSION
INTELEKTUÁLNE DOBRODRUŽSTVÁ Z MALEJ INVENTURY

“Je dôležité podotknúť, že choreografka pracuje s energiou veľmi citlivo, pomalé pohyby striedajú zrýchlené. Nevzniká vizuálno-tanečný virvar, ktorý by diváka vyčerpal. Tanečnú inscenáciu by som prirovnala k výletu do krajiny zázračno, kde nachádzame potešenie vo vizuálnych obrazoch. Výbuch je dobrým príkladom toho, ako pristúpiť hravo k téme, ktorá na prvý pohľad predpokladá zväčša negatívne konotácie.”

Číst více
Celý článek
RECENZE
Clara Zanga, Taneční aktuality
19. 03. 2021
EXPLOSION
MALÁ INVENTURA Z GAUČE – JAKÝ BYL LETOŠNÍ ROČNÍK FESTIVALU?

“Explosion je hlavně pastvou pro oči, všemožné scénické náčiní, které čtyři tanečnice přemísťují jako škatulata, tvoří prostor, který vypadá jako futuristický pokojík pro panenky a zároveň jako pečlivě seskládaná koláž a umělecké dílo samo pro sebe. Představení charakterizuje optimistická pastelová barevnost. … Pohyb čtyř tanečnic je pulzující, rytmický a zahrnuje mnoho skoků. Za pomoci rekvizit performerky vytvářejí situační humor, například střídavě skáčou na fatboye, proto se jedna vždy katapultuje. Místy jejich pohyb zase působí, jako by čtveřice byla v zákopové válce, prchala před neviditelným nebezpečím. Explosion nemá vyprávěcí ambice, avšak nepřestává esteticky fascinovat.”

Číst více
Celý článek
RECENZE
Lucie Kocourková, Opera Plus
19. 09. 2021
PERMEANCE
PROPUSTNÉ VZPOMÍNKY NA VODU A ZÁBLESK SMRTI – DVOJÍ VTAŽENÍ DIVÁKA

”Ve stínu vrby však dívky posléze rozehrály výjev, v němž se proměnily s pomocí lehké kostýmové změny v jakési společenství obojživelníků. Očistnou funkci vody připomněla pak scéna s akrobatkou rotující na laně jako ve víru Malströmu, který odnáší všechno zlé. Nyní už také skončila část, kdy bylo obecenstvo „přinuceno“ k interakci a nalezlo bezpečnou půdu pod nohama v klidné roli přihlížejících, už nebyl narušován jejich prostor, jen onen prostor veřejný...Celá akce si však zachovávala napětí a gradaci. To, co vypadlo nejprve jako nahodilost a plané fantazírování ve stylu „uvidíme, co to s lidmi udělá“, se postupně ukázalo být připraveným a kontrolovaným procesem a diváci byli skutečně provedeni, i když ne transformování. Zvuk vody a zelená lepkavost nakonec ulpěly na diváckých duších důkladně.”

Číst více
Celý článek
RECENZE
Zuzana Smugalová, Taneční aktuality
27. 09. 2021
PERMEANCE
PERMEANCE – ASPEKTY VODY V METAFYZICKÉM PŘESVĚDČENÍ

“Trochu vtipné a trochu tajemné hádanky spolu s ambientní hudbou Etienna Haana, z různě umístěních malých repráčků nejen v mobilech přihlížejících, pak postupně přenesly všechny přítomné do performativní kolize, v níž oživlé obleky obojživelných tvorů poukázaly na to, kdo je pánem ve světě mezi vodou a zemí...A ačkoliv lze plným právem pochybovat o dlouhodobé udržitelnosti takového formátu v takové podobě, proti přínosnosti a tvůrčí osobité originalitě této inscenace nakonec nelze nic namítat.”

Číst více
Celý článek
Rozhovor kritiček
Hana Polanská Turečková, Barbora Etlíková, Podhoubí
11. 06. 2022
DEVOURER
ZNÁMÉ ESTETIKY S NOVÝM SMYSLEM

„Pro mne to byla skutečně velmi silná kritika toho, kam až jsme ochotni zajít, a taky jak nás pohlcuje „mít“ místo „být“. Paralela s černou dírou byla perfektní, a hrůzná, protože od určité chvíle už není návratu. Být pohlcen nebo zahlcen je také silné psychoanalytické téma týkající se lidských vztahů. Představení ale bylo hravé, ne moralistní nebo těžkopádné.“ „My máme pořád tendenci uplatňovat snadno zneužitelný požadavek originality a novosti, který se současný tanec snaží naplňovat skrze originální pohybový slovník. Post-dance tohle už vůbec nemá v programu. Včerejší představení dokázalo všechny myšlenky, které v rámci post-dance bublají, hodně dobře ukázat.“

Číst více
Celý článek
RECENZE
Lucie Kocourková, Opera Plus
29. 05. 2022
DEVOURER
DEVOURER ČILI JAK POHLTIT CELÝ VESMÍR

„Její náruživý Devourer není zatěžkaný složitými otázkami a dovoluje si hrát, což je mezi existenciálně tíživými projekty současnosti osvěžující zážitek.“ „Pohlcuje míček za míčkem s velmi realistickými zvuky hodující šelmy, pohybuje se přitom prostorem s taneční ladností a pružností. I zakrytá tvář může mít výraz, respektive nese jej v tu chvíli celé tělo. A tělo pohlcovače si svou sběratelskou vášeň užívá. Je to zdánlivě prostomyslná hra, leč promyšleně rozvíjená a vypointovaná. Zcela přirozeně vzniká interakce s diváky sedícími nejblíže otevřené scéně, trochu jako hraní si s polodivokým zvířetem.“

Číst více
Celý článek
RECENZE
Marie Kobrlová, Taneční aktuality
10. 06. 2022
DEVOURER
DEVOURER – O POŽIVAČNOSTI BEZ HRANIC

„Choreografie funkčně propojuje tělo, zvuk, vizualitu, text i objekty a hravý potenciál mezi tělem a objektem se citlivě přibližuje k výtvarnému umění, asociuje i prvky ilustrace i animace. Gravitací zatížená, v sobě pohlcená, materialistická postava nenasytného požírače a manipulátora Devourera nicméně působí sympaticky. Projevy emocí jsou vyjadřovány manicky, nadsazeně a symbióza pohybu, zvukových a vizuálních vjemů umožňuje uvolnění publika.“ „Devourer ve svých nápaditých improvizacích přiznává vše, s ničím se netají, přehání svůj chtíč a chamtivost a sobecký egocentrismus se transformuje do vnímavosti, zvědavosti a humoru. I když se možná publikum směje se smutkem v srdci, klaunská postava mu nabízí potenciál i zbavení se nahromaděného emočního přetlaku. Proto Devourer přináší silný estetický prožitek, uvolnění i radost.“

Číst více
Celý článek
RECENZE
Iva Heribanová, Mloki
26. 11. 2022
DEVOURER
HMATATELNÁ CHAMTIVOST

„Jako celek vyniká DEVOURER skvělým temporytmem. Choreografie, zvuk a světlo utváří pevnou strukturu, v níž dochází k překvapivým, a přesto naprosto plynulým změnám atmosféry. Nikdy nenastane moment vyčerpání jevištní akce, který by vedl k nudě. Právě naopak. DEVOURER drží pozornost a baví od začátku do konce.“

Číst více
Celý článek