Wobblycurrent project

Wobbly - Alica Minar & col. - TRAILER

Bizarní pohybová báseň.

Bytost, která hravě a bez přemýšlení objevuje svět, se vrhá do přítomného okamžiku. Na pomezí abstrakce a narativu Wobbly vratce balancuje nad nerozvážnými malichernostmi. Jako náhle rozpletené klubko nepředstavitelně obrovských problémů začne náš vnitřní svět zpytující prázdnotu i přesycenost zářit barvami. Hybatelem skurilní pohybové básně je touha po poskočení srdce.

Choreografie a tanec:
Alica Minar
Hudba:
Etienne Haan
Konzultace světelného designu:
Raquel Rosildete
Mentoring:
Wanda Golonka, Susanne Vincenz

Partneři projektu

Představení vzniklo jakou součást MA Choreography na HZT Berlin a s podporou Deutsche Bühnenverein a Landesverband Berlin.